آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1396/12/23 17:42

کاربرد نانو ذرات اکسید نیکل به عنوان یک جاذب کارآمد

در این تحقیق کارایی فرایند جذب با استفاده از نانو ذرات اکسید نیکل برای تصفیه پساب حاوی رنگ مونوآزوی نارنجی 2 (Orange II) در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت.
روش ها: تاثیر عوامل مختلف از جمله مقدار جاذب، زمان تماس، pH و غلظت اولیه رنگ زا بررسی شد.
یافته ها: مناسب ترین محدوده pH برای رنگ زا، pH اسیدی می باشد و تحت این شرایط، می توان 50mg/L رنگ زای مورد نظر را با0.6g/L  اکسید نیکل به طور کامل حذف نمود. این غلظت به عنوان غلظت بهینه اکسید نیکل تعیین گردید. با این که افزایش غلظت رنگ زا موجب کاهش بازدهی فرایند شد، ولی کارایی قابل توجهی تا غلظت 100mg/L رنگ زا به دست آمد.
نتیجه گیری: داده ها نشان دادند که نانوذرات اکسید نیکل می تواند به عنوان یک جاذب کارآمد برای رنگ بری رنگ زاهای آزو مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: سایت اس آی دی

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :