آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1395/10/21 16:26

محل خرید انواع میکروسکوپ معکوس آلمانی

با بازدید اینترنتی از محل خرید انواع میکروسکوپ های حرفه ای آلمانی می توانید مدل معکوس دلخواه مؤرد نظر را پیدا کنید.
از ترکیب شدن اپتیک تمایز یافته CCIS با وضوح بسیار بالا به همراه مکانیک پیشرفته و آرگونوئیک، میکروسکوپ های معکوس یا همان اینورت از نوع AE متولد شدند. در اینگونه ابزارها می توان با استفاده از شیوه ی زمینه روشن و فازکنتراست به تصویر برداری از سلول ها پرداخت. امتیاز این دستگاه، مطالعه ی سلول ها در حالت زنده می باشد که این مسئله در بسیاری از حوزه های زیست شناسی و تحقیقاتی از اهمیت والایی برخوردار است. چرا که در بسیاری از تحقیقات، ارزش مطالعات به زنده بودن نمونه بستگی دارد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :