آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1395/10/18 14:33

مشاوره خرید انواع میکروسکوپ فلورسانس بیولوژی

مشاوره خرید انواع میکروسکوپ فلورسانس بیولوژی، علاوه بر آشنایی با مدل های جدید، به نحوه ی نشان دار کردن نمونه ها نیز می پردازد.
پیشرفت های سریع و ابداع راهکارهای جدید در خصوص اسکن لیزری میکروسکوپ هایی که دو فوتونی بوده و به علاوه هم کانون نیز می باشند اثبات می کند که روش فلورسانس که در حال حاضر مؤرد استفاده قرار می گیرد یکی از روش های قدرتمند برای مشاهده ی ساختارهای سه بعدی است که حتی امکان مطالعه ی عمق بافت مؤرد نظر را نیز فراهم می کند.
از این رو محققینی که در حوزه ی بیولوژی فعالیت می کنند دریافته اند که مطالعات سلولی و مولکولی این حوزه بدون داشتن درک شفافی از پدیده ی فلورسانس کار مشکلی است.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :