آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1396/04/25 20:50

درآمدی بر میکروسکوپ الکترونی عبوری

همان‏گونه که احتمالا می ‏دانید، استفاده از باریکه‏ های الکترون به عنوان جایگزینی برای پرتوهای نوری بسیار متداول است. استفاده از پرتوهای نوری در بررسی مواد زیستی و مهندسی سابقه‏ بسیار طولانی در علوم دارد.
دانشمندان از روش ‏های مختلفی برای بررسی ماده بهره می‏ برند. دسته‏ ای از این روش ‏ها شامل روش ‏های مبتنی بر استفاده از پرتوهای الکترومغناطیسی، پرتوهای الکترونی و پرتوهای نوترونی است. در دسته‏ های دیگر از این روش‏ ها با اعمال نوعی شرایط ویژه، نوع رفتار ماده در پاسخ به این شرایط اعمالی سنجیده می‏ شود. در حالت بسیار ساده، می‏ توان به اندازه ‏گیری میزان مقاومت الکتریکی یک ماده، که با دانش دبیرستانی از فیزیک قابل درک و طرح ‏ریزی است، اشاره کرد.
در این دسته از مقالات به روش بسیار بدیعی از بررسی ساختار و خواص ماده می ‏پردازیم که با وجود سابقه‏ بسیار زیاد آن در علوم مختلف، در فناوری ‌نانو اهمیت بسیاری دارد. میکروسکوپ الکترون عبورکننده دستگاهی است که با استفاده از باریکه ‏ای از پرتوهای الکترونی، نگاه پرسش‏گر انسان را به اعماق ساختار ماده برده و پرده از گوش ه‏ای از اسرار خلقت آفرینش برمی ‏دارد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :